Az energetikai tanúsítványra vonatkozó jogszabályok és kormányrendeletek

energetikai tanúsítványra vonatkozó jogszabályokEnergiatakarékossági és környezetvédelmi okok miatt, az Európai Unió vezette be az épületekre készített energetikai tanúsítványt. A felméréskor az ingatlanokat különböző energetikai osztályokba kell besorolni. Magyarországon legelőször 2008-ban léptek életbe az erre vonatkozó törvények.

A tanúsítványra vonatkozó hazai jogszabályok a következők:


Jogi tipp!

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008.(VI.30.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése szerint az adásvételhez illetve bérbeadáshoz készült szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy az adott ingatlanra kell-e készíttetnünk energiatanúsítványt vagy nem.

Hogyha szükséges, akkor pedig a szerződésben fel kell tüntetni az energiatanúsítvány számát (HET szám).

Ha az ügyvéd mégis elkészíti az adásvételi szerződést anélkül, hogy az eladó végeztetett volna energetikai besorolást az ingatlanára, azzal nem követ el szabálysértést. Hiszen az eladó vétsége, hogy nem látta el a szerződéskötéshez megfelelő információkkal.

A tanúsítványt jogszabály teszi kötelezővé. Ha elmulasztjuk megcsináltatni, akkor a szerződésünk hiányos lesz. A hiányos szerződés pedig jogellenes.

A szerződés nem lesz érvénytelen. De az ügyvéd szabályszegést követ el, ha elmulasztja a kormányrendelet alkalmazását. Ha érvénytelenségről lenne szó, akkor is kiküszöbölhető lenne ez a hiba a későbbiekben, a hiány utólagos pótlásával.

Hogy mikortól érvényes/hiteles a tanúsítvány, arról itt olvashat bővebben.


Hogyan kell a jogszabály szerint szerződésbe foglalni a energiatanúsítványt?

Az alábbi tartalommal kötelező kiegészíteni minden adásvételi szerződést 2012 január 01-óta (a 176/2008 Kormányrendelet alapján):

“Az e-rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – készült szerződés tartalmazza:

  • annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
  • a tanúsítvány azonosító kódját, és
  • a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.”