Energetikai tanúsítvány, energiatanúsítvány kötelező marad

Kötelező marad az energetikai tanúsítvány, de új dimenzióba lépünk.

Kőtelező marad az energetikai tanúsítvány 2023. év november hó 1 napjától, formailag és tartalmilag egyaránt megváltozik.

Minden eddig elkészült energetikai tanúsítvány elévül, hiába van a régi rendelet alapján 10 éves határidőn belül, de két hónap türelmi időt add az új rendelet. Viszont 2024. év január hó 1 napjától minden energiatanúsítvány hatályát veszti és újat kell, készítetni minden ingatlan tulajdonos-átruházás vagy bérbeadás esetén az eladónak vagy bérbeadónak legkésőbb a szerződés napjáig be kell mutatni az energetikai tanúsítványt a vevő vagy bérlő részére, az új rendeleti előírásoknak megfelelően.

Amennyiben ezt nem teszik akár meghiúsíthatja az adásvételi, bérbeadási szerződést az energetikai tanúsítvány hiánya.

„200/2023. (V. 25.) Kormány rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról” szóló rendelet alapján az új energetikai tanúsítványok már csak 5 évig lesznek érvényesek az eddigi 10 évvel szemben.

Az új energetikai tanúsítvány részletesebb és közérthetőbb lesz, viszont az energetikai követelmények nagyon megszigorodnak.

Nagyon sokban fogja segíteni a vevőt az ingatlan választásban az új energetikai tanúsítvány mivel a részletessége kitér több olyan tényezőre, ami a vevő döntését befolyásolhatja a vásárlás alkalmával. Hasonló paraméterű ingatlanok esetében meg főleg, mivel nagyobb eséllyel kiszámítható a felújítás mértéke, költsége is akár.

Melyek egyértelműen a vevők érdekeit képviselik és helyezik előtérbe a megfelelő rálátást segítve ingatlan vásárláskor az új energetikai tanúsítvány tekintettében.

Jelen 200/2023 (V. 25.) Kormányrendelet épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018.május 30-i (EU) 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja és tartja szem előtt.