Energetikai tanúsítvány , energiatanúsítvány készítését kőtelezően el kell készíteni minden ingatlan adás-vétel, bérbeadás és használatbavételi engedélyhez. Rendelje meg +36205520552

Az energetikai tanúsítvány!

2023. május 25-én megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 78. számában a Kormány 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról. 2023. november 1-jén a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatályát veszti és felváltja a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Jelentősen megváltozott az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30) Korm. rendelet.

A Hiteles Energetikai Tanúsítvány (HET)  első oldala az összefoglaló lap. Ezt az előlapot az e-tanúsítás alkalmazás generálja, amikor az energetikai tanúsítványt készítő szakember beküldi azt a központi adatbázisba.

Energetikai tanúsítványokkal kapcsolatos változások 2023-2024

2023. május 25-én megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 78. számában a Kormány 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelete egyes építésügyi tárgyú kormányrendeleteknek az épületenergetikai követelményekkel összefüggő módosításáról. 2023. november 1-jén a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet hatályát veszti és felváltja a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. Jelentősen megváltozott az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30) Korm. rendelet.
2023. november 1-jétől:

Egy betűjel jelzi a hatékonysági kategóriákat. Az energetikai tanúsítvány 5 évig érvényes (10 év helyett). Az energetikai tanúsítványok részletes javaslatot tartalmaznak az energetikai korszerűsítésről.

ami nem változott:

A 176/2008. (VI. 30.) rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő adás-vétel vagy bérbeadása esetén a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia az energetikai tanúsítványt vagy annak másolatát a vevőnek vagy bérlőnek, és legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell adnia az energiatanúsítványt vagy annak másolatát a vásárolónak vagy a bérlőnek.

Az érvényes az energetikai tanúsítvány illetőleg?

A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 8.§-a alapján az energetikai tanúsítvány a kiállítás napjától számított 5 évig érvényes. De ha az energiatanúsítvány hatálya alatt a meghatározott követelményérték vagy a meghatározott kategóriába osztályozási módszertan megváltozik, akkor a változás előtt kiállított energiatanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő adás-vétel, bérbeadás esetén. Ez időponton túl új energetikai tanúsítványt kell készíteni.

Kategóriába sorolási módszertana 2023. November 1-én megváltozott. A 2023. November 1. előtt készült energetikai tanúsítványok 2024-ben már nem használhatóak fel tulajdonjog átruházás és/vagy bérbeadás esetén. 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján, az energetikai tanúsítvány érvényét veszti, hanem azt állítja, hogy újat kell készíteni.

Új épület építése esetén az energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről az építtetőnek kell gondoskodnia. Meglévő épület eladása-bérbeadása esetén az eladó-bérbeadó kötelezettsége.

Új energetikai tanúsítvány lekérdezés online

2023. november 1-től az új energetikai jogszabály hatályba lépésével egyidejűleg a Lechner Nonprofit Kft. egy új e-tanúsítás alkalmazást indított. Kereshet a hiteles energetikai tanúsítványok között.

Energetikai tanúsítvány követelmények

Az energetikai tanúsítvány megmutatja az épület vagy rendeltetési egység összesített energetikai jellemzőjét, vagyis az 1 m2-re jutó éves nem megújuló primerenergia felhasználását, és a CO2 kibocsátás értékét. A közel nulla energiaigényű épületek követelményeihez képest százalékban kifejezve.

Meglévő épület adás-vétele vagy bérbeadása esetében nem kell megfelelni a közel nulla energiaigényű követelményeknek. Ilyenkor egy adott állapotot rögzítünk, hogy milyen osztályba kerül az ingatlan. Vagyis egy régebben épült ingatlannak nem kell megfelelnie a mai követelményeknek.

Meglévő épület bővítése, vagy új épület építése és használatbavételekor viszont mindenképpen meg kell felelni a követelményeknek.

Lakóépületeknél az összesített energetikai jellemző követelményértéke: 76 kWh / m2 évente. A CO2 kibocsátására vonatkozó követelmény érték 20 kg/m2 év. A 100 % a közel nulla energiaigényű követelménynek pontosan megfelelő érték. Ez az” A „kategória.

Ha 100 % az épület értéke, akkor teljesítettük a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményszintet.

Ha az eredmény pl. 180 %, az összesített energetikai jellemző értéke 137,8 kWh / m2 évente, az ingatlan „D” kategóriába kerül, ekkor nem közel nulla energiaigényű az épület. Az energetikai tanúsítvány eredménye magába foglalja az épületben elfogyasztott energián túl azt a mennyiséget is, mely ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson, annak előállítási, szállítási és átalakítási energia igényét is.

A legfontosabb változás a követelményeket érinti, ezen túl megváltozott és új besorolásokkal egészült ki így a rendelet fogalomjegyzéke is.

Összesített energetikai jellemző: vagyis az épület vagy rendeltetési egység 1 m2-re jutó éves nem megújuló primer energia felhasználása. Magába foglalja az épületben elfogyasztott energián túl azt a mennyiséget is, mely ahhoz szükséges, hogy az energia az épülethez eljusson. Tehát annak előállítási, szállítási és átalakítási energia igényét is. Amennyiben az épület megújuló energiát használ, az az összesített energetikai jellemző értékét csökkenti. Vagyis az értéke nem hasonlítható össze az épület mért fogyasztásával. Fontos:! Nem tartalmazza a főzés, a háztartási és irodagépeket, valamint a lakóépületeknél a világítás energiaigényét. Ezért az értéke nem hasonlítható össze az épület mért fogyasztásával.

A megújuló energia részarányt felváltja az életalapú CO2-kibocsátás követelménye.

CO2 kibocsátás: az épület vagy rendeltetési egység energiafelhasználásához köthető 1 m2-re jutó éves széndioxid kibocsátás, az összesített energetikai jellemzőnél ismertetett kivételekkel. Magában foglalja az épület kibocsátásán túl azokat a kibocsátásokat is, amelyek az energiahordozó kitermelési, szállítási és átalakítási stb. folyamataihoz kötődnek.

Az energetikai tanúsítvány egy energetikai megfelelőséget igazoló számítás.

Az épületenergetikai rendeleteket illetően fontos változások történtek. A változás jelentősen érinti a az energetikai számítási módszert, a követelményeket és az energetikai tanúsítvány tartalmát egyaránt.

A 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletet felváltja az építési és közlekedési miniszter 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelete az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról. A 200/2023. (V. 25.) Korm. rendelet pedig a 176/2008. (VI. 30.) kormányrendeletben jelentős módosításokat abszolvál, vagyis változnak, az energetikai tanúsítvány szabályai 2023. november 1-jén megjelenik a 9/2023. (V. 25.) ÉKM rendelet, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.

Az új energetikai tanúsítvány 2023-2024. év

Az épület energetikai megfelelősége egyes zónákra vagy egyes helyiségekre elvégzett számítások eredményeinek összegzésével is igazolható.

Épületszerkezetek besorolási osztályai

A Hiteles Energetikai Tanúsítvány lapon az energetikai szempontból meghatározó határoló szerkezeteket hatékonyság szerint kell sorolni az átlagos hő-átbocsátási tényező alapján.

A besorolási kategória határok és megfogalmazások.

Homlokzati fal U (W/m2K)

Rossz, gyenge, közepes, jó, kiváló

0,9< 0,45-0,9 0,24-0,45 0,16-0,24 ≤0,16 Nyílászáró (W/m2K) Rossz gyenge közepes jó kiváló 3,0< 1,5-3,0 1,1-1,5 0,8-1,1 ≤0,8 Például egy 2016-ben épült családi házban a nyílászáró hő-átbocsátási tényezője 1,6 W/m2K. A homlokzati fal 0,45 W/m2K alatti. 2016-ben teljes mértékben megfelelt a követelményeknek. A jelenlegi, 2023. november 1. utáni besorolás alapján: a nyílászáró hatékonysága: gyenge. A homlokzati fal besorolási kategóriája pedig: közepes. A nyílászáró szerkezetek esetében a keretszerkezet, a transzparens szerkezet, annak távtartói és hasonló funkciójú szerkezetek hatását is tartalmazó hő-átbocsátási tényezőt vesszük figyelembe. Uw = (Uf*Af + Ug*Ag + PSIg*Ig)/A Nyílászáró hő-átbocsátási tényezőjének számítási képlet. Az Uw magasabb érték, mint az Ug Ug-(glazing) az üvegezés hő-átbocsátási tényezője. Ez az érték az üvegfelületre vonatkozik, mely függ az üvegtáblák egymástól való távolságától, az üvegek számától és a táblák közti üreget kitöltő gáz típusától is. Uf-(frame) a tok hő-átbocsátó képessége. Az Uf általában magasabb, mint az Ug érték. Uw-(window) az egész nyílászáróra vonatkozik, az üveggel és a tokkal együtt. U érték a hő-átbocsátási tényező.

  • Az épületszerkezet hő-veszteségével arányos tényező. Megmutatja, hogy egységnyi felületen mennyi hőenergia távozik egységnyi idő alatt, ugyanazon hőmérséklet különbség esetén. Minél alacsonyabb ez a szám, annál jobb. 2007 előtt a hő-átbocsátási tényezőre a K érték elnevezés volt a jellemző. 2007-tól U értéket használunk, a K helyett A homlokzati fal és a nyílászáró szerkezetek átlagos hő-átbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények változásai Épülethatároló szerkezet Hő-átbocsátási tényező követelmény érték változásai építési év alapján 2006 – 2017 2018-2023 2023. november 1-től. Homlokzati fal 0,45 0,24 0,24 Fa vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró 1,6 1,15 1,1 Hő-átbocsátási tényező építési idő alapján: Fal anyaga – falazóelem Építés ideje Vakolatlan

  • Falvastagság cm Hő-átbocsátási tényező U (W/m2K) Normál Vakolattal Nagyméretű tömör téglafal 1870-1910 44 1,29 Kisméretű tömör téglafal 1920-tól 38 1,43 Kisméretű tömör téglafal 1920-tól 51 1,16 B30 blokktéglafal 1960-tól 30 1,47 YTONG P2-05 NF+GT 1990-től 30 0,40 YTONG P2-05 NF+GT 1990-től 25 0,47 POROTHERM 30 N+F 1990-től 30 0,49 POROTHERM 38 N+F 1990-től 38 0,41 Ha az energetikai tanúsítvány hatálya alatt a rendeletben meghatározott kategóriába sorolási módszertan megváltozik, a változás előtt kiállított energiatanúsítvány még a változást követő 60. napig használható fel ellenérték fejében történő adás-vétel és / vagy bérbeadás esetén, mely időponton után új energetikai tanúsítványt kell készíteni.

  • Ha az energetikai tanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő adás-vétel vagy bérbeadása miatt kerül sor, az energetikai tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani. A Tan. R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki: „(1) Az energetikai tanúsítványt, alátámasztó számítást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló miniszteri rendelet alapján kell elkészíteni. (1a) Az energetikai tanúsítvány kötelezően alkalmazandó tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza. (1b) Az energetikai tanúsítványnak tartalmaznia kell a) az (1c) bekezdés szerinti összefoglaló lapot, b) a tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység határoló és nyílászáró szerkezeteinek, valamint az épülettechnikai rendszereinek tanúsítás idején meglévő állapotának adatait, c) az energiafelhasználási adatokat a tanúsított épület vagy az önálló rendeltetési egység energiahordozónkénti számított energiafogyasztásáról és felhasználási céljairól, d) a 6. § (4) bekezdése szerinti korszerűsítési javaslatokat, e) a 6. § (2a) bekezdése szerinti fotódokumentációt, f ) a közérdekű nyilatkozatok és – ha az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai jellemzője nem a Rend. szerinti honlapon feltüntetett számítási módszer szerint kerül meghatározásra – az alkalmazott szabványok listáját, valamint g) a mintalapokat az épülettechnikai rendszerek, alternatív energiák, szerkezeti elemek, valamint épülettípusok ikonjaival. (1c)

  • Az energetikai tanúsítvány összefoglaló lapján fel kell tüntetni a) az energetikailag tanúsított épület vagy önálló rendeltetési egység 1. melléklet 1. pontjának „Összefoglaló lap” szerinti adatait, b) a 6. § (2a) bekezdése szerinti fotót, c) a 4. § (3) bekezdése szerinti hatékonysági kategóriákat, d) a Rend.-ben a jelentős felújításokra és az új épületekre meghatározott követelmények adatait, e) az energetikai tanúsító adatait, f )

  • az energetikai tanúsítvány kiállításának időpontját, g) a 9/A. § szerinti azonosító kódot, valamint h) az energetikai tanúsítványnak az Országos Építésügyi Nyilvántartás üzemeltetéséért felelős szerv által működtetett online felületen történő elérhetőségére utaló QR-kódot. (1d) Az energetikai tanúsítvány nyomtatott változatát – az (1b) bekezdés g) pontjában meghatározott mintalapok kivételével – az energetikai tanúsító a megrendelő részére közvetlenül is megküldi on-line. az (1c) bekezdés h) pontja szerinti QR-kóddal elérhető online felületen tekinthetők meg.” (2) A Tan. R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3)

  • Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő adás-vétel vagy bérbeadása esetén – a (4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az eladónak vagy a bérbeadónak a szerződés megkötésének napjáig be kell mutatnia az energetikai tanúsítványt vagy annak másolatát a leendő vásárlónak vagy bérlőnek, de legkésőbb a birtokbaadás napjáig át kell, adnia az energetikai tanúsítványt vagy annak másolatát a vásárolnak vagy a bérlőnek.” (3) A Tan. R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5a) bekezdéssel egészül ki: „(5) Az épület közönség számára nyitva álló helyiségének jól látható helyére ki kell függeszteni az energetikai tanúsítvány összefoglaló lapjának az (1c) bekezdés szerinti – személyes adatnak nem minősülő – tartalmi elemeit a) az 1. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott épület és b) az energetikai tanúsítvánnyal rendelkező, 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű, közhasználatú, kereskedelmi, szolgáltató és raktár, közösségi szórakoztató vagy kulturális rendeltetésű épület esetében. (5a) Az (5) bekezdés szerinti kifüggesztés során az 1. melléklet szerinti arculati elemek alkalmazása nem kötelező.” 3. § A Tan. R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) Az energiatanúsítványt – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az épület egészére kell kiállítani. (2)

  • Ha az energiatanúsítvány kiállítására önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő adás-vétel és/ vagy bérbeadása miatt kerül sor, az energetikai tanúsítványt az önálló rendeltetési egységre kell kiállítani. (3) Az energiatanúsítványon feltüntetett követelményértékeket a Rend. új épületekre, valamint a meglévő épületek jelentős felújítására vonatkozó előírásai alapján, az energetikai minőség és szén-dioxid-kibocsátás szerinti besoroláshoz (a továbbiakban: besorolás) felhasznált referenciaértékeket a Rend. összesített energetikai jellemzőre, valamint fajlagos szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó előírásai alapján kell meghatározni. A kategóriába sorolás további részletszabályait a 3. melléklet tartalmazza. (4)

  • Az energetikai tanúsítványon az energetikai szempontból mértékadó határoló szerkezeteket és épülettechnikai rendszereket felhasználási célonként hatékonyság szerint be kell sorolni. Mértékadó határoló szerkezetnek minősül a legnagyobb őszfelületű, nyílászárótípus, homlokzati fal, lapos tető, fűtött tetőteret határoló szerkezet, padlás és födém, árkád és áthajtó feletti födém, alsó zárófödém fűtetlen terek felett, továbbá azon határoló és nyílászáró szerkezetek, amelyek őszfelülete meghaladja az épület lehűlő felületének 10%-át. A besorolás szabályait a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.”