Energiatanúsítvány: energetikai besorolás

2012 január elseje óta törvény kötelezi az ingatlantulajdonosokat, hogy értékesítés, vagy tartós bérbe adás esetén, energiatanúsítványt, készíttessenek ingatlanukra. Az ingatlanok energetikai tanúsítvány besorolása több tényező függvénye.


  Az energiatanúsítvány lényege, hogy az ingatlanok energiafelhasználásáról ad tájékoztatást a potenciális vevő vagy bérlő számára.

  Az energetikai tanúsítvány hasonlóan a háztartási gépekhez rendelkezik egy színes skálával (AA++-tól JJ-ig), amelyen azt jelölik, hogy otthonunk milyen energetikai besorolást kapott.

  Az energetikai besorolás nagyon sok tényezőtől függ, az egyik legfontosabb az épületek felületének és térfogatának aránya (A/V arány).

  Fontos még továbbá, hogy az épületen található-e hőszigetelés, ha igen akkor milyen és milyen vastagságban.

  Lényeges az is, hogy milyen nyílászárókkal rendelkezik az adott ingatlan, milyen a fűtési és meleg vízellátási rendszere. Minden mérőszámot és fogyasztási adatot az e-tanúsítás során az adott épülethez is viszonyítunk.

  Az energiatanúsítvány elkészítése során figyelembe kell venni az adott épület:

  • geometriai adatai, a felület-térfogat arányának számítása
  • fajlagos hőveszteség-tényező kiszámítása;
  • nyári túlmelegedés kockázatának elemezése;
  • a nettó fűtési hőenergia-igény felmérése
  • a fűtési rendszer veszteségeinek meghatározása, (primer- és segéd-) energiaigényének feltérképezése
  • a meleg vízellátás nettó hőenergia igényének és veszteségének, illetve energiaigényének kiszámítása
  • a légtechnikai rendszerek hő mérlegének, veszteségének, energia-felhasználásának kiszámítása

  Az energetikai tanúsítvány készítése során számos adatot figyelembe kell vennie a tanúsítványt kiállító szakembernek és ezeket az adatokat egy számítógépes programba kell bevinni, amely különböző számítások segítésével határozza meg az adott ingatlan energetikai besorolását.

Nagy Nikoletta